Scenetekke, speleglede og sterke vennskap

Over 50 år med skiskyttarglede i Bø