Sparebankstiftinga Bø har to faste gåveutdelingar årleg. Søknadsfristane er:  VÅR : 1. APRIL | HØST 1. OKTOBER.

Nær deg

Sparebankstiftinga er sett saman av menneske frå ditt eige lokalmiljø.

Desse har fått pengar

Kvart år delar vi ut store summar til allmennyttige føremål med lokal forankring.

Slik søkjer du

Les meir om korleis du går fram for å sende inn søknad.

Over 50 år med skiskyttarglede i Bø

Støtta frå Sparebanken DIN, i kombinasjon med den frå Sparebankstiftinga Bø, bidreg til å vedlikehalde ein stolt tradisjon med skiskyting i bygda. Gleda ungdommen viser i løypa og framom blinken er uvurderleg, meiner trenar i Bø Skiskyttarlag, Augon Eika.

Les videre om skiskytterglede i Bø

Scenetekke, speleglede og sterke vennskap

Bø Skulemusikk har satt følelsar i sving hos både musikantar og frivillige i over 50 år. Støtta frå Sparebanken DIN, i kombinasjon med den frå Sparebankstiftinga, kjem godt med når korpset skal fortsette å spele seg inn i bygdehjarta, seier styreleiar Laila Jørgedal.l.

Les videre om scenetekke, speleglede og sterke vennskap