Ofte stilte spørsmål

Lag og organisasjoner i Midt-Telemark.

Du kan forvente svar 45 dager etter søknadsfristen.

Nei. Søknader skal sendast i samband med søknadsfristar, og søknadsskjemaet på stiftinga si nettside skal nyttast ved innsending av søknader.

 

På søknadsskjemaet er det mogleg å legge ved vedlegg. Stiftinga tek kontakt med gåvesøkjar dersom det trengst meir informasjon enn det som kjem fram i søknadsteksten.

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsida vår, skal du motta ein e-post med stadfesting på at den er motteken. Stadfestinga kjem til den e-posten du skreiv inn på søknadsskjemaet.

Stadfestinga vert sendt til den e-postadressa du har lagt inn i søknaden. Dersom du ikkje har motteke denne, kan det være at søknaden din ikkje har blitt sendt, eller at svaret er blitt sortert under søppelpost (spam) i innboksen hjå deg. Dersom du ikkje finn ei stadfesting på motteken søknad, bør du sende en ny søknad eller sende oss ein førespurnad på e-post til post@seljordregnskap.no slik at vi kan sjekke om søknaden er komen inn eller ikkje.

Frivillige organisasjonar eller andre som driv med frivillig arbeid og betaler meirverdiavgift, kan søkje om momskompensasjon. Ordninga vart etablert i 2010 og forvaltast av Link til lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ja, same lag/foreining kan søkje om midlar til fleire prosjekt.

Ta kontakt med oss via vanlig brev eller telefon, og be om å få oversendt vanlig søknadsskjema og regneark i papirform.

Fann du ikkje svar på spørsmålet ditt?

Send  ein epost til post@seljordregnskap.no så skal vi hjelpe deg vidare.