Val til generalforsamling i stiftinga 2020

Valnemnda instiller disse kandidatane som medlemmar i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø for perioden 2020-2024. Dei 5 som får flest stemmer blir faste medlemmar, dei øvrige blir varamedlemmar. Dei sit i 2 år. Du kan stemme på inntil 5 kandidatar.
Søknadsfrist 12.03.20