Val til generalforsamling i stiftinga 2022

Valnemnda instiller disse kandidatane som medlemmar i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø for perioden 2022-2026. Dei 5 som får flest stemmer blir faste medlemmar, dei øvrige blir varamedlemmar. Du stemmer på 5 kandidatar.
Søknadsfrist 10.03.22