Val til generalforsamling i stiftinga 2024

Valnemnda instiller disse kandidatane som medlemmar i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø for perioden 2024-2026. Dei 5 som får flest stemmer blir faste medlemmar, dei øvrige blir varamedlemmar. Du stemmer på 5 kandidatar.
Søknadsfrist 15.02.24

Det er desverre ikke lenger mulig å stemme