Nær deg

Sparebankstiftinga er sett saman av menneske frå ditt eige lokalmiljø.

Våre søknadsfristar

Sparebankstiftinga Bø har to faste gåveutdelingar årleg med to faste søknadsfristar: 1. april og 15. september