Val til generalforsamling i stiftinga 2018

Frist for å stemme er 22.02.18.

Det blir trekt ut ein iPad blandt dei som avgjer stemme.

  • Din stemme

    Valnemnda instiller disse kandidatane som medlemmar i generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Bø. Dei som får flest stemmer blir faste medlemmar, dei andre varamedlemmar. Du kan stemme på inntil 5 kandidatar.
    Velg opptil 5 kandidatar
  • Din informasjon

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.